Aanmelding

Kindercoaching bestaat uit meerdere sessies, je moet denken aan ongeveer 6 tot 10 sessies. In het gratis kennismakings- en intakegesprek ga ik bespreken (met de ouders/verzorgers) hoe en waarmee ik jullie kind kan helpen. Als kindercoach stel ik een behandelplan op. Ik werk vooral probleemoplossend, natuurlijk wordt er naar de oorzaak van het probleem gekeken maar daarna wil ik een kind leren hoe hij/zij zelf het probleem kan aanpakken. Ik zoek de oplossing van het probleem in het kind zelf, op een speelse manier. Er is ook regelmatig contact met de ouders/verzorgers om inzichten te delen en advies te geven.

Aanmelden kan telefonisch (06-39030617) tijdens openingstijden of een (korte) e-mail sturen naar post@kindercoachdavy.nl.

Tarieven (incl. 21% BTW)

Het kennismakings- en intakegesprek is gratis en duurt ongeveer een half uur
De coaching kost € 60,- per sessie van 60 minuten
Een eventuele school- of thuisobservatie kost € 75,- incl. reiskosten midden-limburg
Een tussentijds verslag kost € 30,- per verslag
Het eindevaluatiegesprek kost € 60,- maar dit gesprek is niet verplicht
Het gebruik van de online coachmap is gratis

Heeft je kind hulp nodig, maar kun je de sessies niet betalen en geen recht op PBG? Neem dan zeker ook contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Als je een afspraak wil verzetten of afzeggen, geef dit alsjeblieft zo spoedig mogelijk door (tenminste 24 uur van te voren). Als je het tijdig meldt, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.

Kindercoaching wordt niet vergoedt, tenzij recht op Persoongebonden Budget (PGB).

Coronamaatregelen in mijn praktijk

Hieronder een aantal coronamaatregelen die per 20 september 2021 gelden.

  • Het kennismakings- en intakegesprek mag weer plaatsvinden in de praktijk. Echter om besmettingen te voorkomen geldt dat één ouder en één kind (de toekomstige) coachee in de praktijk aanwezig mag zijn.
  • De wachtruimte is nog steeds niet beschikbaar. Breng je kind dus op het afgesproken tijdstip en haal je kind ook weer op op de afgesproken eindtijd.
  • Je mag als ouder het kind vanaf nu weer tot aan de praktijk binnenbrengen voordat de coaching begint. Je hoeft je kind dus niet meer af te zetten tot aan de voordeur (mag wel).
  • Verder geldt in de praktijk dat wij geen 1,5m afstand meer hoeven te nemen, wel worden voor en na de afspraak de handen nog gewassen met desinfecterende zeep en hoesten en niezen doen wij nog steeds in de ellenbogen, of bij korte mouwen in zakdoekjes (aanwezig in de praktijk). De hoofdregel blijft wel geldig, heeft je kind een afspraak, maar heeft het griep- of verkoudheidsklachten, laat je kind dan thuis en verplaatst de afspraak.